Bulgária: Megnyirbált kohézió, széttördelt Európa

2012. március 24. 10:38
Bolgár delegáció
A Bizottság kohéziós támogatási plafonra vonatkozó javaslata jelenlegi formájában éppen a legszegényebb országokat érinti többszörösen hátrányosan és hozza aránytalanul előnyösebb helyzetbe az egyébként erős gazdasággal bíró nemzeteket. A bolgár kormány teljes mértékben szembehelyezkedik a Bizottságnak a kohéziós támogatások egységes, tagállamonkénti felső plafon bevezetésére irányuló javaslatával.

A kohéziós politika súlyát jól jelzi, hogy míg a hetvenes években a költségvetés mindössze 5%-át tette ki, addig a jelenlegi időszakban már 35,7%. Bulgária álláspontja szerint a kohéziós támogatások maximumának meghatározása az EUSZ Preambulumában foglalt kötelezettségvállalással – mely célul tűzte ki a népeik közötti szolidaritás elmélyítését –, valamint EUMSZ Preambulumában lefektetett célokkal – úgy, mint a harmonikus fejlődés biztosítása a különböző régiók között meglévő különbségek és a hátrányos helyzetű régiók elmaradottságának csökkentésével, vagy fokozott erőfeszítések eszközlése az európai népek élet- és munkakörülmények javítására – szembemenve sérti az integrációs érdekeket.  A bolgár megítélés szerint nem csak európai értékekkel és elvekkel ellentétes a kohéziós támogatások csorbítása, hanem éppen azokat az elmaradottabb vagy fejlődő tagállamokat és régiókat érintik hátrányosan, amelyek felzárkóztatására létrejöttek az érintett szubvenciók.

A javaslat – amellett, hogy aránytalan – a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzet fényében irreális gondolatnak tekinthető, figyelembe véve azt a nem elhanyagolható körülményt, hogy a Bizottság a támogatások alapjául szolgáló GDP-t a 2008-2010-es időszak alapulvételével szándékozik meghatározni, amikor is a Bizottság számára rendelkezésre álló statisztikák alapján a tagállamok döntőtöbbségének a 2008. óta gyűrűző gazdasági válság eredményeképpen nem hogy lelassult a gazdasági növekedése, hanem számottevően csökkent. és ahogyan a grafikon is tanúsítja, éppen a 2008-2010-es időszak érintette a legsúlyosabban a nemzeti gazdaságokat.

Így voltaképpen a bolgár kormány a bizottsági javaslat egyik formájával sem tud teljes mértékben azonosulni, ám Bulgária az integráció egyik szereplőjeként közösségben gondolkodva tekintettel van a nettó befizetők gazdasági érdekeire is és a bolgár kormány kompromisszumkészségéről téve tanúbizonyságot elfogadja a 2,8%-os támogatási küszöböt. Bulgária ezzel a lépésével kívánja felhívni a gazdasági erőfölényüket felhasználva politikai nyomást gyakorló nettó befizetőket, hogy Bulgária példáját követve a közösségi érdekeket előtérbe helyezve alakítsák ki álláspontjukat a költségvetési keretre vonatkozóan
 

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában