Európai Unió Tanácsa

2012. március 26. 10:30
A legutóbbi francia sajtóközleményre reagálva a bolgár kormány mélységes felháborodásának adott hangot, miután a francia nyilatkozat a kohéziós pénzek felhasználást „élősködésként” definiálva, azt a látszatot kelti, hogy a kohéziós támogatásokat a jogszabályoknak megfelelően igénybe vevő tagállamok alapvetően visszaélnek az uniós pénzekkel. A bolgár kormány a sajtót nem tekinti a politikai csatározások színterének, azonban a leírtakat nem hagyhatta szó nélkül, miután az a kohéziós politika kedvezményezettjeit rossz színben tünteti fel.
2012. március 24. 10:45
A francia delegáció alapvetően partnerként viszonyul a tagországok közötti költségvetési kompromisszumokhoz, azonban mint nettó befizető keményen fog küzdeni az érdekei érvényestéséért – elsősorban a kohéziós politika reformjáért, és a válság miatt még inkább előtérbe került költségvetési fegyelemért.
2012. március 24. 10:38
A Bizottság kohéziós támogatási plafonra vonatkozó javaslata jelenlegi formájában éppen a legszegényebb országokat érinti többszörösen hátrányosan és hozza aránytalanul előnyösebb helyzetbe az egyébként erős gazdasággal bíró nemzeteket. A bolgár kormány teljes mértékben szembehelyezkedik a Bizottságnak a kohéziós támogatások egységes, tagállamonkénti felső plafon bevezetésére irányuló javaslatával.
2012. március 24. 10:35
A Bizottság elkészítette a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosítását. E tájékoztató célja, hogy információt nyújtson a módosított javaslat főbb szempontjairól.
2012. március 24. 10:29
Ha hosszú távon versenyképes és erős Európát szeretnénk, úgy kell kialakítani az Unió költségvetését, hogy sokkal több pénzt fordíthassunk a tudásalapú társadalom megteremtésére. Akik ma a tudás stratégiai szerepét nem ismerik fel, hamarosan stagnálni kezdenek, majd végleg leszakadnak. Akik azonban az oktatáspolitikába fektetnek be, nemcsak kiváló társadalom-, hanem a legjobb gazdaságpolitikába is kezdenek.
2012. március 24. 10:22
Az Európai Bizottság 2014-től kötelező zöldítést írna elő a tagországok gazdaságaiban, így az egy gazdaságra jutó KAP-támogatások 30%-át a zöld komponensek bevezetésére kellene költeni. A gazdák számára pedig a támogatásért cserébe előírnák, hogy minimum három növényt termeljenek, állandó legelőiket fenntartsák, és földjeik legalább 7 százalékán ökológiai tevékenységet folytassanak.
2012. március 24. 10:18
Hollandia elutasítja az Európai Bizottság javaslatát arra vonatkozóan, hogy a már létező vagy éppen a közeljövőben létrehozandó rugalmas felhasználású alapok kiadásait a költségvetésen kívülre szervezze.
2012. március 24. 10:08
Görögország jelenleg is kiemelt figyelmet fordít az Európai Unió környezetvédelmi céljaira. E terület fontossága a jelenlegi világgazdasági helyzetben sem elhanyagolható, azonban nem elsődlegesen megoldandó problémaként jelentkezik. Ezért a görög tagállam csökkentené a többéves pénzügyi kereten belüli kötelező zöldesítés arányszámát.
2012. március 24. 10:06
Noha az olasz delegáció támogat az infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozó minden kezdeményezést, meggyőződésünk, hogy az Európai Összekapcsolási Eszköz 10 milliárd eurós keretének elkülönítése nem kívánatos hatásokkal járhat, hiszen alacsonyabb arányú uniós költségvetési támogatást biztosítana, mint a kohéziós politika keretei között elérhető fejlesztési eszközök.
2012. március 22. 19:01
David Cameron brit miniszterelnök elfogadhatatlannak tartja a Bizottság 2014-2020-ra vonatkozó költségvetési tervét
2012. március 22. 18:10
Európa jövője most rajtunk múlik! – címmel március 21.-én megkezdődött az az egy hetes felkészülési ciklus, amelynek keretében a finn európai delegáció kialakítja végső álláspontját, a március 29-én kezdődő EU költségvetési tárgyalásokra. A napokban nyilvánosságra hozott Európai Bizottsági javaslat, alapján 2014 és 2020 között 1025 milliárd eurót (a nemzeti összjövedelem, GNI 1,05 százalékát) kellene biztosítani a pénzügyi kötelezettségvállalás szintjén az Európai Unió finanszírozására. Erre reflektálva a finn delegáció tagjai - Juhász Anna, Biró Ágota, Lajos Tímea és Szabó Benjamin – megfogalmazták célkitűzéseiket.
2012. március 22. 18:01
A cseh kormány bár jó kiindulópontnak tartja a vitához az Európai Bizottság által javasolt pénzügyi keretet a következő programozási időszakra vonatkozóan, azzal teljes mértékben egyet nem tud érteni, hiszen nemzeti érdekeinek érvényesítése mindennél fontosabb.
2012. március 22. 17:46
Spanyolország a költségvetés főösszegének kibővítése mellett foglal állást
2012. március 22. 17:34
Az Európai Bizottság 2011. június 29-én tett közzé javaslatát a 2014-2020-as többéves pénzügy keretről, amelynek 1 025 milliárd € a főösszege. Az előző, hét éves pénzügyi keret vitatása során a Bizottság nyíltan kijelentette, hogy: „Nem lehet több Európát, kevesebb pénzből építeni”, ami arra enged következtetni, hogy meg kell teremteni azokat a forrásokat, amelyek segítik a felzárkózást, és az egységes, gazdaságilag stabil Európai Unió létrejöttét.
2012. március 22. 17:23
Országunk határozott szándéka, hogy a közelmúltban a nyilvánosságot megosztó földgáz és kőolaj-feltárással kapcsolatos diplomáciai problémákat elfeledtetve vegyen részt az Unió többéves pénzügyi keretének tárgyalásaiban. Ciprus üdvözli a Bizottság által kiadott tervezetet, melyben nagyobb hangsúlyt kapnak a kutatás-fejlesztéssel és a digitális társadalom kialakításával kapcsolatos területek, melyek hatékonyan növelhetik az Európai Unió globális versenyképességét.
2012. március 22. 17:16
Svédország delegációja ugyan nagyságrendjében támogatja a Bizottság az Európai Unió 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keretének főösszegére tett javaslatát, de követeli a mozgástéren belüli szigorúbb költségvetési fegyelmet.
2012. március 22. 17:02
Görögország bírálja a Bizottság által kiadott, a 2013-2020-as időszakra vonatkozó költségvetési javaslatot, mivel az a számára fontos területekről vonna el forrásokat. Véleménye szerint ha a tervezet jelen formájában kerül elfogadásra, az csak tovább növeli a fejlett és kevésbé fejlett országok közötti különbségeket.
2012. március 21. 16:42
Az Európai Bizottság az Unió költségvetését illetően a 2014-2020 közötti uniós pénzügyi keret főösszegének növelését helyezi kilátásba, amely javaslatot Bulgária alapvetően támogatja, azonban saját nemzeti érdekei figyelembevételével készül a tárgyalásokra.

összesen: 54 db | 18 db/oldal

első vissza 1 2 3 következő utolsó