Európai Unió Tanácsa

2012. március 29. 23:15
A tagállam-csoport az informális tárgyalások során hat pontban foglalta össze a továbbiakban követendő tárgyalási irányelveit.
2012. március 29. 21:05
A résztvevők benyomásai az első tárgyalási nap történéseiről.
2012. március 29. 20:58
A lengyel delegáció a Kohéziós Alap és a Közösségi Agrárpolitika mélyítésében érdekelt, és ezen célok mentén fog tárgyalni a Kohézió Barátaival.
2012. március 29. 19:33
A nettó befizetők nevében Takács Tivadar reflektál Görögország álláspontjára.
2012. március 29. 18:59
Körvonalazódni látszik a kompromisszum, de még messze van a tényleges megállapodás.
2012. március 29. 17:03
A tagállamok álláspontjának ismertetése után parázs vita alakult ki a Tanács ülésén.
2012. március 29. 16:27
Írország aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy kettészakadni látszanak a tagállamok a költségvetési keret tárgyalása során.
2012. március 29. 16:15
Szlovénia a „kétsebességes Európa” veszélye miatt aggódik, Németország azt hangsúlyozta: az egyes tagállamoknak a saját lábukon is meg kell tudniuk állni. A költségvetési tárgyalások második fordulója.
2012. március 29. 15:38
Olaszország küldöttsége a nettó befizetők mellett kiállva vitatja azokat a vádakat, melyek szerint a kutatás és fejlesztésre szánt keret, illetve a főösszeg csökkentése a fejlődés útjába kívánna állni.
2012. március 29. 14:28
A tagállami álláspontok ismertetésével folytatódott a költségvetési tárgyalások következő etapja.
2012. március 29. 11:36
A soros elnökség megnyitójával és az EB javaslatának bemutatásával megkezdődtek a 2014-2020 közötti költségvetésről szóló tárgyalások.
2012. március 28. 19:20
Litvánia cáfolja a nemrég napvilágot látott német, finn, osztrák, brit és luxemburgi közös sajtónyilatkozat főbb érveit, kiemelten annak azon sorait, melyek a kohéziós támogatások hatékony felhasználását vitatják.
2012. március 27. 16:50
A nettó befizető tagállamok egyöntetű véleménye szerint a tagállamok között meghúzódó konfliktusok megoldásának kulcsát nem közös költségvetés méretének emelése, hanem a források hatékonyabb felhasználása jelenti. Ennek megfelelően 100 milliárd euróval szeretnénk csökkenteni a költségvetés főösszegét a Bizottság javaslatához képest. Változást szeretnénk elérni a költségvetés kiszámításának technikájában: 2011-es árak helyett folyó árakon kellene elszámolni az egyes tételeket.
2012. március 27. 16:44
Magyarország, Észtország, Lettország és Litvánia állásfoglalása az Európai Bíróság által javasolt 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politikáról
2012. március 27. 15:19
A válság rányomta a bélyegét a tagországok költségvetésére. Az EU számára a következő évek legnagyobb kihívása, hogy ne többet költsön, hanem jobban használják fel a pénzeket. Ebben egyetért Németország, Ausztria, Nagy-Britannia, Olaszország, Franciaország, Hollandia, Svédország, Finnország is.
2012. március 27. 15:10
Hollandia, Írország és Görögország értetlenül áll a Bizottság által kiadott javaslat előtt, mely indokolatlanul alacsony összegeket szán a CAP-ra és a Vidékfejlesztésre.
2012. március 27. 15:07
A román delegáció értetlenséggel és felháborodással fogadta a korábbi francia sajtóközleményt, melyben a kohéziós támogatások megnyirbálásáról nyilatkoznak. A kohézió nem a segélyezés szinonimája, hanem a kevésbé fejlett országok és ezen keresztül az egész Európai Unió versenyképességének javítása a célja. Eredményes gazdaságpolitikát nem lehet építeni hatékony kapcsolatok nélkül, ezért hangsúlyozza Románia a CEF fontosságát.
2012. március 27. 14:57
Az utóbbi hónapokban az Európai Unió politikája és kommunikációja egy szembetűnő, és igen komoly paradox helyzetet eredményezett. Valamilyen okból kifolyólag azonban egyértelmű mivolta ellenére ezen ellentmondás sokak számára rejtve maradt, ezért a kohéziós politika fontosságát hirdető tagállamok e közös nyilatkozatban igyekeznek erre minél jobban rávilágítani.

összesen: 54 db | 18 db/oldal

első vissza 1 2 3 következő utolsó