Németország, Ausztria, Finnország, Luxemburg és Nagy-Britannia: 100milliárddal kisebb költségvetést!

2012. március 27. 16:50
A nettó befizető tagállamok egyöntetű véleménye szerint a tagállamok között meghúzódó konfliktusok megoldásának kulcsát nem közös költségvetés méretének emelése, hanem a források hatékonyabb felhasználása jelenti. Ennek megfelelően 100 milliárd euróval szeretnénk csökkenteni a költségvetés főösszegét a Bizottság javaslatához képest. Változást szeretnénk elérni a költségvetés kiszámításának technikájában: 2011-es árak helyett folyó árakon kellene elszámolni az egyes tételeket.

A kohéziós politikában és a költségvetés növelésében érdekelt országoknak meg kell értenie, hogy a nettó befizető országok többsége nemzeti szinten is pénzügyi gondokkal küzd. Kormányainknak súlyos megszorításokat kell végrehajtania. A kohéziós politikát szem előtt tartó országok mindig hangsúlyozzák nemzeti érdekeik fontosságát. Ugyanakkor felháborodásuknak adnak hangot, ha a - bizonyos kérdésekben - velük szembehelyezkedő tagországok ugyanezt teszik. Megértést kérnek, de elzárkóznak tőle, hogy megértést tanúsítsanak!

Vannak olyan terültek, melyek fejlesztése elengedhetetlen az erős és versenyképes Európa létrehozásán fáradozó összes tagország számára. A kutatás-fejlesztésre jelentőségét világszerte kezdik felismerni és egyre nagyobb forrásokat biztosítanak ilyen célokra. Az Unió ezen törekvését testesíti meg a HORIZON 2020, amely nemcsak a versenyképesség növelésének, hanem a szociális kihívások elleni fellépésnek is kitűnő fegyvere lehet.

A versenyképesség növelésének és munkahelyteremésnek másik fontos eszköze az Európai Összekapcsolódási Eszköz. Ezen belül is kiemelt jelentőséggel bír a közlekedésfejlesztés. Transzeurópai úthálózatok és magas műszaki színvonalú infrastruktúra nélkül nem létezhet hatékony közös piac.

Rugalmasabbá és átláthatóvá kell tenni az MFF szerkezetét! A kereten kívüli tételeket is be kell sorolni a már meglévő fejezetekbe elkerülve ezzel, hogy azokat használhatatlanná tegyék a bürokratikus szabályozások.

Bízunk a kulturált együttműködésben és egymás érdekeinek kölcsönös megértésében! Továbbá Luxemburg hangsúlyozza, hogy nyitottak a kompromisszumra a Kohézió Barátaival való kooperáció iránt!
 

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában