Minden centnek megvan a helye – az uniós költségvetés mindenki számára értéket teremt

2012. március 24. 10:35

Európai Bizottság
A Bizottság elkészítette a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosítását. E tájékoztató célja, hogy információt nyújtson a módosított javaslat főbb szempontjairól.

A Bizottság új, innovatív költségvetésének célja a gazdasági növekedés és a jólét megteremtése. Ehhez egy olyan költségvetésre van szükség, amely a globalizáció jelentette új helyzetekre hangolt, amely választ ad a ma kihívásaira, és megalapozza a jövő lehetőségeit. Az egész költségvetésen végighúzódik az Európa 2020 stratégia közösen kialakított céljainak elérésére irányuló törekvés. Ez megkívánja, hogy minden igényt a közösen kialakított célokhoz és prioritásokhoz kell rendelni. Így minden egyes elköltött euró egyszerre több célt is szolgálhat majd: egyszerre erősíti a kohéziót, növelheti az energiahatékonyságot, járulhat hozzá az éghajlatváltozás elleni harchoz, és ösztönözheti a szociális célok megvalósítását.

A Bizottság a költségvetési főösszeg nagyságával kapcsolatban továbbra is fenntartja eredeti álláspontját. A gazdasági válság időszakában a tagállami hozzájárulások fenntartása elengedhetetlen a szükséges anyagi háttér megteremtésében. Míg a tagállami költségvetések összege a válság ideje alatt 20 százalékos növekedést is eredményezett addig a Bizottság módosított ajánlata alig 4 százalékos emeléssel számol, a 2007-2013 közötti költségvetéshez képest.

A Bizottság álláspontja szerint a fenntartható fejlődés alapja a kutatásra és fejlesztésre fordított összegek növelése. Az ebből származó előnyök megoszlanak a tagállamok között, és felhasználásuk hasznot eredményez valamennyi tagállam számára. Az EU csak az erőforrások egyesítésével – az uniós finanszírozási programok felhasználásával és a nemzeti finanszírozás további koordinációjával – érheti el azt a kritikus tömeget, amellyel vezető szerepet tölthet be a globális kihívások kezelésében. Ez egyben fenntartható és magas minőségű munkahelyeket teremt.

A Bizottság által javasolt „Connecting Europe Facility” / Európai Összekapcsolódási Eszköz, támogatási forma megadja a keretet, az EU által felvázolt cél, az okos növekedés megvalósulásához. A finanszírozási keret révén fejlődnek az európai közlekedési, energiaügyi és digitális hálózatok. Ezen pontok fejlesztésén haladva elérhetjük a fenntartható növekedéshez szükséges feltételeket. Ezért a Bizottság költségvetési szempontból kiemelt jelentőségűnek tartja ezen költségvetési források minél hatékonyabb felhasználását.

A Bizottság módosító javaslatában újfent alapvető célnak tartja a Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott szolidaritás megvalósulását, a regionális támogatások terén is. Továbbá fontosnak tartja, hogy a kifizetések tükrözzék az érintett régiók számát, hogy a támogatásban részesülök száma és támogatásuk szükségessége összhangban legyen.

A Kohéziós Alap és a Közös Agrárpolitika (KAP) terén a Bizottság mérsékeltebb álláspontra helyezkedett. Továbbra is fenntartja azonban azt az állítását, hogy ez a két legnagyobb kiadási tétel, és felhasználásuk nem hozza a tőlük várt eredményeket. A Bizottság véleménye szerint ezen források kihasználása elsősorban hatékonyságukban rejlik. A kohéziós- és agrártámogatások megfelelő felhasználása, esetleges átstrukturálása olyan lehetőségeket rejt magában, amely megalapozza a Bizottság által készített javaslatot. Ezenfelül a Bizottság módosított javaslatában az egyéb agrár kiadások terén és vidékfejlesztésben eddig alkalmazott csökkentés mértéke is enyhült.

A Globális Európa támogatása közösségi érdek, ez a költségvetési fejezet képezi a Bizottság által képviselt álláspont egyik sarokpontját. Az elmúlt évek világméretű gazdasági recessziója kihívások elé állította a nagyhatalmak vezetőit. Európának, mint egységes szereplőnek, világos célja és kötelessége, hogy stabil bástyája legyen az átrendeződő globális erőviszonyoknak. Ezen a területen elengedhetetlenül szükséges, hogy a megfelelő politikákhoz megfelelő anyagi háttér társuljon.

Összefoglalva, a Bizottság módosított javaslata alacsonyabb főösszeggel számol. Az új költségvetés egyszerűbb, áttekinthetőbb és méltányosabb. A javaslaton végighúzódik a szolidaritás témája és az EU 2020 stratégia célkitűzései. A Bizottság reményét fejezi ki, hogy az általa kidolgozott költségvetés-tervezet megfelelő tárgyalási alapot kínál a tagállamok részére.
 

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában